Edebiyat

Değerli konuklarımız aşağıdaki bağlantılarda Edebiyat genel kategorisinin alt konuları ele alınmıştır. Ana hatlarıyla Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatı olarak iki ana başlıkta ele alınmıştır. Türk Edebiyatı başlığı ise; İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı ve Batı Etkisinde Türk Edebiyatı olarak üç başlıkta ele alınmıştır.

NOT: Bu bölüm YGS, LYS (ÖSS) öğrencileri ve Ortaöğretim öğrencilerinin derslerine yardımcı olması amacıyla açılmıştır.

I. Türk Edebiyatı Dönemleri:

A. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
B. İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı
1. Halk Edebiyatı (Aşık Edebiyatı Anonim Halk EdebiyatıTasavvuf Edebiyatı)
a. Efsaneler
b. Halk Hikayeleri (Dede Korkut Hikayeleri)
c. Halk Tiyatrosu ( Karagöz, Meddah, Ortaoyunu )

2. Divan Edebiyatı

C. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

1. Tanzimat Edebiyatı
a. Tanzimat Edebiyatı ve Özellikleri
b. Tanzimat Gazeteciliği (Tanzimat Döneminde Gazetecilik)
c. Tanzimat Tiyatrosu
2. Servet-i Fünun Edebiyatı ve Fecr-i Ati Edebiyatı
3. Milli Edebiyat Dönemi
4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

II. Batı Edebiyatı

Edebiyat Akımları (Edebi Akımlar)
Şiir Bilgisi (Öçlü ve Uyak)

“ Edebiyat ” yazısı için İlk yorumu siz yapın

alt